Удовлетворението на клиентите е наш основен приоритет.

Ние сме Вашият специалист за Източна Европа.

Фридрих Вилхелм е един от водещите представители на западно европейски машинопроизводители на източно европейския пазар.


КОЙ

Като международна успешна компания ние предлагаме:

Съвети от запитването до

въвеждането  в действие

Обучение

Обслужване след продажбата

Посещение при клиента на място

При необходимост помощ за финансиране


КЪДЕ

Ние имаме представителства,респ.партньори в следните страни:

Румъния

Румъния

Унгария

Чехия

Слoваkия

Пoлша

КАКВО

Ние сме активни в следните области на индустрията:

Изграждане на производствени инсталаций

Енергетика

Пластмаси

Медицинска техника

Текстилна промишленост

Транспорт

Техника за пречистване на питейни и отпадни води